CAN-AM

BRP OUTLANDER 650 XT

BRP OUTLANDER 650 XT

 BRP OUTLANDER 650 XT
:

:V-, , (SOHC), 8 (4 )
, 3:649,6
, :82 62
:
: ; ; Visco-Lok, *
, ..:60

: (SST)
: -
, :229
: (TTI)
, :236
: 214
: 214
, :Carlisle Badland 26 x 8 x 12 (66 20,3 30,5 )
, :Carlisle Badland 26 x 10 x 12 (66 25,4 30,5 )

():2184 1168 1260
():1295
():279
, :877
():329
():45 / 90
():590
():20,5


: () : , ( , ), , , , , , , , , ,
: , 230 60 ; 55 ; / -
: , (15-)
: ; (DPSTM) ; Visco-Lok QE, ; 12 ; Carlisle ACT 26 ; WARN 1361 , ; ; ; 625 .  Shop.By