CAN-AM

BRP MAVERICK 1000 X DS DPS

BRP MAVERICK 1000 X DS DPS

 BRP MAVERICK 1000 X DS DPS
:


:V-, , SOHC, 8 (4 )
, 3:976
, :91 75
:
: ; Visco-Lok QE,
:

:
:
: -
, :381
: - (TT)
, :406
: 220 (32 )
: 214 - (32 )
, :Maxxis Bighorn 2.0 28 x 9 x 14 (71,1 22,9 35,6 )
, :Maxxis Bighorn 2.0 28 x 11 x 14 (71,1 27,9 35,6 )

():297,9 162,5 188,5
():2235
():330
():620,9
():91 LinQTM
():37,8

: : , , , , , , , , , , ,
:240 60 ; / -
: V- Rotax 1000R 101 .. ; (iTC); (CVT) Zylon; ; (DPS) ; Visco-Lok QE; FOX 2,5 PODIUM RC2 HPG , ; ; - (TT) 40,6 A- 38,1 ; 14 ; 28 Maxxis Bighorn 2.0; LinQ (91 ); 5,1 ; ; ; - ; ; X.


.   Shop.By